De podotherapeuten van In Balance Podotherapeutisch centrum doen er alles aan om uw gezondheidsklachten zo goed mogelijk te behandelen. 

Dit gebeurt in overleg met u en uitsluitend met uw toestemming. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent en een klacht heeft over de behandeling zelf of over de manier waarop de podotherapeut met u omgaat. Als u niet tevreden bent over uw podotherapeut, dan is het van belang dat u dat kenbaar maakt. In eerste instantie voor uzelf, maar ook in het belang van andere patiënten en het waarborgen van de kwaliteit van de podotherapie. Wat kunt u doen?

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Ik ben patiënt. Hoe kan ik een klacht indienen?

  • Uw klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van de betreffende podotherapiepraktijk.Heeft u een klacht over uw podotherapeut (een klacht over de zorgverlening of bejegening)? Dan kunt u een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van uw podotherapiepraktijk. Hiervoor kunt u het klachtenformulier gebruiken en opsturen naar de podotherapiepraktijk. Aan het behandelen van uw klacht zijn voor u als ‘klager’ geen kosten verbonden. Wanneer de betreffende podotherapeut niet beschikt over een klachtenfunctionaris, kunt u uw klacht kenbaar maken bij het Klachtenloket Paramedici.
  • Uw klacht bespreken met de podotherapeut.

    Wij raden u aan om na registratie van uw klacht deze eerst te bespreken met uw podotherapeut. Als u dat moeilijk vindt, dan kunt u iemand uit uw omgeving vragen met u mee te gaan. Vindt u het moeilijk om rechtstreeks iemand te benaderen? Dan kunt u contact opnemen met Zorgbelang Nederland of telefonisch via 030 299 1970. In Nederland zijn regionale Zorgbelangorganisaties actief. Zij behartigen de belangen van zorgvragers in de regio en zetten zich in voor de kwaliteit van de zorg. Zij zijn met elkaar en met de landelijke patiëntenorganisaties verbonden via Zorgbelang Nederland. De medewerkers van Zorgbelang kunnen u onder meer helpen bij het voorbereiden van een gesprek met uw podotherapeut.

Vragen of opmerkingen?

Wij staan u graag te woord. Via ons contactformulier is het mogelijk om ons een vraag te sturen. Wij proberen uw vraag binnen 2 werkdagen te beantwoorden.

AGB nummer praktijk: 26000849
AGB nummer K.M.J.G. Snackers: 26100172
AGB nummer M. Breemer: 26000565
NvVP nummer K.M.J.G. Snackers: 11294
NvVP nummer M. Breemer: 10801
KP nummer K.M.J.G. Snackers: 59102932596
KP nummer M. Breemer: 99913730296
KvK nummer: 70524858
BTW nummer: 858358335B01